Hayat ve Denge

2006-12-19 06:03:00

Hayat ve Denge A. Haydar POLAT Maddî-mânevî erozyonların insanları tehdit ettiği bugünkü dünyada, insanların çoğu güvensiz ve kararsız bir durumda. Bugünkü dünyanın hali şöyle tasvir edilebilir: Beklenmedik bir anda ve ihtimal verilmeyen yerlerde teröre kurban giden insanlar, geride kalan aile ve çocukları, akraba ve dostları yarınlarından emin olmayan milletler ve devletler topluluğu... Şu çok nettir: Dünya dengesini arıyor. Hiç şüphesiz, bu, ancak denge üzerine kurulmuş bir hayatla mümkün olabilecektir. Dengeli hayat ise, insanlığa mutluluk ve saâdet sunacak, vicdanı huzura kavuşturacak bir tarzın adıdır. Ve bu; dünya ve ahirete, kalb ve kafaya, ilim ve imana, acı ve tatlıya, keder ve sevince, güzel ve çirkine, kadın ve erkeğe bir bütün olarak bakıp, bu bütünü Allah hesabına değerlendiren gönül kahramanları ister. Çok şükür, bu insanlarımız var. Ülkelerinde rüştünü ispat etmiş bu gönül erleri, dünyaya açılmış durumdalar. Ancak ne yazık ki, yine bu dönemde, bu insanların yolları kesilmekte ve insanlık hizmetine engel olunmaktadır. Hasbî ruhlar, bu durumu anlamakta güçlük çekmekte, vicdanlarında taşıdıkları mesuliyet ve sorumluluğun hakkını vermekte oldukça zorlanmaktadırlar. Uyuşturucuların tuzağına düşmüş gençler, ne yapmak istediğini bilemeyen insanlar var. Bu insanların imdadına koşmak için, eskiden olduğu gibi bugün de çeşitli metotlar mevcuttur. Kötülüğe esir olmuş insanlar, iman, ilim ve ahlâkî kurallarla ikna edilebilir; gençlik taşkınlığı, enerjileri müspete kanalize edilmekle engellenebilir. Bunun çaresi, hasbî ruhlardır. Müspet düşünen ve her durumda yapıcı davranan hizmet erleri; tatlı dilli, güler yüzlü, şefkat ve merhamet buutlu, insanı insan olduğu için seven ve değer veren yüce ruhlardır. Dünya, insana saygı duyan ve ona hizmeti en büyük ibadet sayan bu gönül mimarlarına kucak açmalı, onları bağrına basmalıdır. Allah, kâi... Devamı